Α Εθνική γυναικών: Η προκήρυξη του πρωταθλήματος

Η Ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία δημοσίευσε την προκήρυξη του νέου πρωταθλήματος της Α Εθνικής γυναικών με 12 ομάδες να παίρνουν θέση στην αφετηρία του μαραθωνίου.

Από τις 12 ομάδες μόλις δύο είναι της Αθήνας, ενώ οι υπόλοιπος χάρτης συμπληρώνεται από ομάδες της Θεσσαλονίκης και της επαρχίας σε ένα πολύ όμορφο γεωγραφικό ποδοσφαιρικό παζλ.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΕΠΟ

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αφού έλαβε υπόψη:
α. Το Καταστατικό της.
β. Τους Κανονισμούς της.
γ. Την από 27/06/2019 απόφαση της ΕΕ/ΕΠΟ (Νο 22).
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
Τη διοργάνωση των αγώνων του Πανελληνίου Πρωταθλήματος της Α΄ Κατηγορίας
Γυναικών, για την περίοδο 2019-2020
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019 – 2020
Σωματείο Ένωση

1 Άβαντες Χαλκίδας Ευβοίας
2 Αγροτικός Αστέρας Ευόσμου Μακεδονίας
3 ΑΕΛ 64 Λάρισας
4 Ακαδημία Ελπίδες Καρδίτσας 94 Καρδίτσας
5 Άρης Θεσσαλονίκης. ΑΣ Μακεδονίας
6 Ατρόμητος Αθηνών ΑΠΣ Αθηνών
7 Γλυφάδα Οδυσσέας ΑΕ 
8 Μεσολόγγι 2008 Αιτωλ/νίας
9 ΟΦΗ Ηρακλείου
10 ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης ΑΣ Μακεδονίας
11 Προοδευτική Περάματος Ηπείρου
12 Τρίκαλα 2011 Α Ο Τρικάλων

Άρθρο 1: Προκήρυξη / Αρμοδιότητα
Η Προκήρυξη είναι πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης μεταξύ της Ε.Π.Ο., ως
διοργανώτριας, και των ομάδων που συμμετέχουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της
Α΄ Κατηγορίας Γυναικών.
Η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε αυτόματα, χωρίς καμία επιφύλαξη, με την
κατάθεση στην Ε.Π.Ο. της Δήλωσης Συμμετοχής της ομάδας.
Αποδοχή της Προκήρυξης με επιφύλαξη δεν γίνεται δεκτή και οδηγεί στην επιβολή
των προβλεπόμενων πειθαρχικών ποινών.
Η αρμοδιότητα διοργάνωσης του Πρωταθλήματος της Α΄ Κατηγορίας Γυναικών,
ορισμού και διεξαγωγής των αγώνων ανήκει στην Επιτροπή Ποδοσφαίρου Γυναικών
(εφεξής «η Επιτροπή») της Ε.Π.Ο.
Άρθρο 2. Διατάξεις διεξαγωγής
Όλοι οι αγώνες του Πρωταθλήματος της Α΄ Κατηγορίας Γυναικών διεξάγονται
σύμφωνα με τις διατάξεις:
α. των Κανόνων Παιχνιδιού, που ισχύουν διεθνώς και ορίζονται από το Διεθνές
Συμβούλιο της F.I.F.A.,
β. των Κανονισμών της Ε.Π.Ο
γ. των αποφάσεων της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. που ρυθμίζουν ή θα ρυθμίζουν ειδικά θέματα
που δεν προβλέπονται από την παρούσα.
δ. και συμπληρωματικά των αποφάσεων της Επιτροπής.
Άρθρο 3: Δήλωση Συμμετοχής / Έναρξη
Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε έναν όμιλο των δώδεκα (12) ομάδων.
Οι ανωτέρω ομάδες που θα συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της αγωνιστικής περιόδου
2019-2020 θα πρέπει να υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής με όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά που αναφέρονται κατωτέρω, μέχρι τις 21/08/2019, σύμφωνα με τα
κατωτέρω.
Μη δήλωση συμμετοχής
1.Σε περίπτωση που ομάδα η οποία προβιβάσθηκε από τη Β΄ Κατηγορία, κατά την
αγωνιστική περίοδο 2018-2019 δεν δηλώσει συμμετοχή, για οποιοδήποτε λόγο, τότε
αντικαθίσταται από την δευτεραθλήτρια ομάδα του ομίλου, της Β΄ Κατηγορίας της
περιόδου 2018-2019, στον οποίον αγωνίσθηκε η ομάδα που δεν δήλωσε συμμετοχή.
Αν και αυτή δε δηλώσει συμμετοχή, τότε αντικαθίσταται από την αντίστοιχη
τριταθλήτρια του ίδιου ομίλου.
Η ίδια διαδικασία θα τηρηθεί και στην περίπτωση που υπάρξουν περισσότερες της
μίας ομάδας, οι οποίες ενώ προβιβάσθηκαν από τη Β΄ Κατηγορία κατά την
αγωνιστική περίοδο 2018-2019, δεν δηλώσουν συμμετοχή.
2. Σε περίπτωση που κάποια από τις υπόλοιπες ομάδες, η οποία τη περίοδο 2018-
2019 δεν υποβιβάσθηκε και δικαιούται να συμμετάσχει στην Α΄ Κατηγορία, δε
δηλώσει συμμετοχή, για οποιοδήποτε λόγο, τότε αντικαθίσταται και με σειρά
προτεραιότητας, από τη δευτεραθλήτρια ομάδα ενός εκ των τεσσάρων ομίλων της Β΄
Κατηγορίας περιόδου 2018-2019, η οποία συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία
στο ανωτέρω πρωτάθλημα. Στην περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ των
δευτεραθλητριών, η σειρά κατάταξης των ομάδων που ισοβάθμησαν καθορίζεται
βάσει του Άρθρου 20 παρ.10 του ΚΑΠ (που αφορά τη Βαθμολογική κατάταξη ομάδων
διαφορετικών ομίλων).
Σε περίπτωση που δευτεραθλήτρια ομάδα του παρόντος Άρθρου, έχει αποκτήσει
δικαίωμα αντικατάστασης και βάση του Άρθρου 3.1, τότε εξαιρείται του δικαιώματος
του παρόντος Άρθρου και το δικαίωμα αποκτά η επόμενη ομάδα με την υψηλότερη
βαθμολογία.
Αν καμία από τις τέσσερις (4) ανωτέρω δευτεραθλήτριες δε δηλώσει συμμετοχή, τότε
αντικαθίσταται και με σειρά προτεραιότητας από την τριταθλήτρια των τεσσάρων
ομίλων του της Β΄ Κατηγορίας περιόδου 2018-2019, η οποία συγκέντρωσε την
υψηλότερη βαθμολογία στο ανωτέρω πρωτάθλημα. Στην περίπτωση ισοβαθμίας
μεταξύ των τριταθλητριών, η σειρά κατάταξης των ομάδων που ισοβάθμησαν
καθορίζεται βάσει του Άρθρου 20 του ΚΑΠ-Βαθμολογική κατάταξη.
Σε περίπτωση που τριταθλήτρια ομάδα του παρόντος Άρθρου, έχει αποκτήσει
δικαίωμα αντικατάστασης και βάσει του Άρθρου 3.1, τότε εξαιρείται του δικαιώματος
του παρόντος Άρθρου και το δικαίωμα αποκτά η επόμενη ομάδα με την υψηλότερη
βαθμολογία.
Η ίδια διαδικασία θα τηρηθεί και σε περίπτωση που υπάρξουν περισσότερες της μίας
ομάδες, οι οποίες ενώ δεν υποβιβάσθηκαν και δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Α΄
Κατηγορία, δε δηλώσουν συμμετοχή.
Αν καμία από τις ανωτέρω δικαιούχες ομάδες του παρόντος Άρθρου 3.1 και 3.2 δε
δηλώσει συμμετοχή, τότε δεν συμπληρώνονται με άλλο τρόπο και το Πρωτάθλημα
διεξάγεται με λιγότερες ομάδες.
Οι ομάδες έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στην Ε.Π.Ο., έως και τη Τετάρτη
21/08/2019 και ώρα 15.00΄, πρωτότυπη Δήλωση Συμμετοχής σε ειδικό έντυπο, που
θα γίνει γνωστό στις ομάδες, μέσω δημοσιοποίησης στην ιστοσελίδα της
Ομοσπονδίας.
Σε περίπτωση που ομάδα που δικαιούται, δεν δηλώσει συμμετοχή ως τη ανωτέρω
ημερομηνία, τότε η δεύτερη ομάδα που έχει δικαίωμα να την αντικαταστήσει βάσει
των παρόντων Άρθρων (3 παρ1 και 3 παρ2), μπορεί να υποβάλλει Δήλωση
Συμμετοχής έως και τη Δευτέρα 26/08/2019 και ώρα 15.00΄. Εάν και η δεύτερη
ομάδα δεν δηλώσει συμμετοχή, τότε η τρίτη ομάδα που αποκτά το ίδιο δικαίωμα,
μπορεί να υποβάλει Δήλωση Συμμετοχής έως και την Τετάρτη 28/08/2019 και ώρα
15.00΄.
Μαζί με τη Δήλωση Συμμετοχής θα κατατίθεται στην ΕΠΟ:
α. Σχετικό παράβολο των διακοσίων (200) ευρώ.
β. Το Συνυποσχετικό Διαιτησίας / Δήλωση Σωματείου, υπογεγραμμένο από τον
Νόμιμο Εκπρόσωπο της ομάδας, περί της ανεπιφύλακτης αποδοχής του
Καταστατικού, των Κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων
F.I.F.A., U.E.F.A. και Ε.Π.Ο, νόμιμα επικυρωμένο.
γ. Έγγραφο στο οποίο θα αναφέρεται η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της
ομάδας
Η Δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα υπόλοιπα απαραίτητα
δικαιολογητικά, τα οποία θα κοινοποιηθούν, σε ειδικό έγγραφο, στις ενδιαφερόμενες
ομάδες με την ευθύνη της Επιτροπής του Πρωταθλήματος.
Προϋπόθεση συμμετοχής στο πρωτάθλημα είναι η πλήρης και ολοσχερής εξόφληση
κάθε οφειλής ενός Σωματείου προς την ΕΠΟ και την Ένωση που ανήκει, σύμφωνα με
το άρθρο 7 παρ 3ε του ΚΑΠ.
Στη Δήλωση Συμμετοχής πρέπει, υποχρεωτικά να αναφέρονται, ο Α.Φ.Μ., η Δ.Ο.Υ.
στην οποία ανήκει η ομάδα, ο αριθμός επικοινωνίας fax και e-mail, της ομάδας.
Η ημερομηνία έναρξης του Πρωταθλήματος και το αγωνιστικό πρόγραμμα θα
ανακοινωθούν την ημερομηνία της Δημόσιας Κλήρωσης.
Άρθρο 4. Επικοινωνία
Οι ομάδες στη Δήλωση Συμμετοχής υποχρεωτικά θα πρέπει να αναφέρουν, τον
αριθμό του F.A.X. τους και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) τους.
Για κάθε αλλαγή τους θα πρέπει να ενημερώνεται υποχρεωτικά και άμεσα η Ε.Π.Ο.
Η αλληλογραφία της Ε.Π.Ο. με τις ομάδες της κατηγορίας θα γίνεται με F.A.X και με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e–mail).
Άρθρο 5 : Επίλυση Αθλητικών Διαφορών
Οι πάσης φύσεως αθλητικές διαφορές, που ανακύπτουν από την εφαρμογή των
κανονισμών και της Προκήρυξης και αφορούν:
α. τις ομάδες που συμμετέχουν στους αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος της
Α΄ Κατηγορίας Γυναικών και
β. κάθε πρόσωπο που συνδέεται με αυτές με οποιαδήποτε σχέση και ιδιότητα,
επιλύονται μόνο από τα αρμόδια θεσμοθετημένα δικαιοδοτικά και δικαστικά όργανα
του ποδοσφαίρου.
Με τη Δήλωση Συμμετοχής στο Πρωτάθλημα και την αποδοχή της παρούσας οι
ομάδες συμφωνούν, αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά τα αρμόδια
δικαιοδοτικά και δικαστικά όργανα για την επίλυση των διαφορών τα προβλεπόμενα
από τους κανονισμούς, όπως ισχύουν κάθε φορά.
Η εν λόγω δέσμευση αποκλείει τη δυνατότητα των ομάδων να προσφύγουν, σε κάθε
περίπτωση, ενώπιον των τακτικών αστικών δικαστηρίων, εκτός των περιπτώσεων
που προβλέπονται στο Καταστατικό της Ε.Π.Ο. Σε περίπτωση παράβασης της
παρούσας διάταξης, ακολουθείται η διαδικασία και επιβάλλονται στην παραβάτρια
ομάδα οι ποινές του άρθρου 35 του ΚΑΠ.
Άρθρο 6 : Συμμετοχή ποδοσφαιριστριών
Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστριών χωρίς τα δικαιολογητικά του άρθρου
18 του Κ.Α.Π.
Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιρίστριας σε ομάδα γυναικών, που δεν έχει
συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας της. Ως συμπλήρωση της ηλικίας των 12 ετών
νοείται η ημερολογιακή συμπλήρωση των 12 ετών (από την ημέρα των γενεθλίων της
και μετά).
Είναι υποχρεωτική η αναγραφή στο φύλλο αγώνα και η χρησιμοποίηση επτά (7)
ποδοσφαιριστριών που δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές εθνικές ομάδες.
Επιτρέπεται η αναγραφή στο φύλλο αγώνα και η χρησιμοποίηση, έως τεσσάρων (4)
ποδοσφαιριστριών, που δε δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές εθνικές ομάδες.
Σε κάθε περίπτωση, καθ΄όλη την διάρκεια του αγώνα, θα αγωνίζονται επτά (7)
ποδοσφαιρίστριες που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις ελληνικές εθνικές ομάδες.
Επιτρέπεται σε όλη τη διάρκεια του αγώνα η αντικατάσταση μέχρι τεσσάρων (4)
ποδοσφαιριστριών από κάθε ομάδα, ανεξαρτήτως των θέσεων στις οποίες
αγωνίζονται. Απαγορεύεται η συμμετοχή στον αγώνα ποδοσφαιρίστριας η οποία
αντικαταστάθηκε στον αγώνα.
Όλες οι αθλήτριες των ομάδων έχουν την υποχρέωση να είναι κάτοχοι Κάρτας Υγείας
Αθλητή που θα έχουν στην κατοχή τους, η οποία θα επιδεικνύεται μαζί με το Δελτίο
Ποδοσφαιριστή στο διαιτητή πριν την έναρξη του αγώνα.
Η Κάρτα Υγείας Αθλητή ισχύει για ένα έτος από τη θεώρηση της, η οποία γίνεται από
καρδιολόγο, εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 άρθρου 33 του Ν.
2725/99, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 4479/17 (ΦΕΚ 94Α/2017) και
την υπ’ αριθμ. 386611/15976/1417/152/13-8-2018 κοινή υπουργική απόφαση των
Υπουργών Υγείας και Υφυπουργού Αθλητισμού και πρέπει να ισχύει κατά την ημέρα
τέλεσης του αγώνα.
Άρθρο 7. Γήπεδα-Πρόγραμμα αγώνων

Για την έγκυρη συμμετοχή μίας ομάδας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της Α΄
Κατηγορίας Γυναικών για την περίοδο 2019-2020, πρέπει να δηλώνεται ένα γήπεδο
ως κύρια έδρα και ένα δεύτερο γήπεδο ως εναλλακτική έδρα.
Τα γήπεδα θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν χλοοτάπητα (φυσικό ή πλαστικό) και να
πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α. Να διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας.
β. Να πληρούν τους όρους ασφαλείας του κανονισμού Γηπέδων και Ασφάλειας και
Προστασίας των Αγώνων.
γ. Να πληρούν τις προβλέψεις των διατάξεων των άρθρων του Κ.Α.Π.
δ. Να βρίσκονται εντός των γεωγραφικών ορίων της Ένωσης στην οποία ανήκει η
ομάδα, ή αν πρόκειται για ομάδα του νομού Αττικής, εντός της ίδιας περιφέρειας.
Δεν θα ισχύσει καμία εξαίρεση και όποια ομάδα δε διαθέτει γήπεδα με όλες τις
προβλεπόμενες προδιαγραφές δε θα γίνεται δεκτή στο Πρωτάθλημα.
Σε περίπτωση που τα γήπεδα που έχουν δηλωθεί ως έδρες ομάδας καταστούν
ακατάλληλα, προσωρινά ή μόνιμα, κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, η
αρμόδια Επιτροπή δύναται να ορίζει τους αγώνες της σε άλλο γήπεδο, το οποίο θα
υποδεικνύεται από την ομάδα και θα βρίσκεται εντός των γεωγραφικών ορίων της
Ένωσης στην οποία ανήκει η ομάδα ή της οικείας περιφέρειας, αν δεν υπάρχει
διαθέσιμο γήπεδο στην Ένωση, ειδικά για τον νομό Αττικής και πληροί τους όρους
της διοργάνωσης.
Οι ομάδες έχουν την αποκλειστική ευθύνη για τα γήπεδα που θα δηλώσουν ως έδρες
τους, τα οποία θα πρέπει να έχουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για να λάβουν
άδεια διεξαγωγής αγώνα από την Αρμόδια Περιφέρεια.
Πρόγραμμα αγώνων
Όλοι οι αγώνες του Πρωταθλήματος της Α΄ Κατηγορίας Γυναικών θα διεξάγονται
Κυριακή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις όμως επιτρέπεται να διεξάγονται Σάββατο και
απογεύματα άλλων ημερών για ειδικούς λόγους (όπως αναβολή προγραμματισμένου
αγώνα, αδυναμία μετακίνησης ομάδα κλπ) και ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση
της Διοργανώτριας.
Τα αιτήματα των ενδιαφερόμενων ομάδων για αλλαγή ώρας, ημέρας ή γηπέδου
διεξαγωγής του αγώνα, θα πρέπει να περιέρχονται στην Ομοσπονδία τουλάχιστον
επτά (7) ημέρες πριν τη διεξαγωγή του αγώνα, πλήρως αιτιολογημένα, προκειμένου
η αρμόδια επιτροπή να κρίνει τη βασιμότητα ή μη του αιτήματος, πράγμα το οποίο
είναι απαραίτητο για το σωστό προγραμματισμό και την έγκαιρη ενημέρωση όλων
των εμπλεκόμενων φορέων. Αιτήματα εκτός της ως άνω καθοριζόμενης προθεσμίας
δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Διοργανώτρια δύναται να αλλάξει την ώρα έναρξης ή
την ημέρα του αγώνα ή και το γήπεδο τέλεσης αυτού, υποχρεούμενη να ειδοποιήσει
όλους τους ενδιαφερόμενους τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την έναρξη
του αγώνα.
Οι ομάδες (με μέριμνα και ευθύνη τους) θα φροντίσουν για τη γνωστοποίηση του
προγράμματος στα κοινοτικά – δημοτικά και εθνικά γήπεδα τα οποία χρησιμοποιούν,
καθώς και στις οικείες αστυνομικές αρχές, ώστε να διεξάγονται κανονικά οι αγώνες.
Οι αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος της Α΄ Κατηγορίας Γυναικών λόγω
ανώτερης κατηγορίας, προηγούνται όλων των αγώνων, όλων των τοπικών
ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων.
Άρθρο 8: Γιατρός
Η παρουσία γιατρού αγώνα είναι υποχρεωτική. Ο γιατρός έχει την υποχρέωση να
αποδείξει την ιδιότητά του με οποιοδήποτε επίσημο αποδεικτικό στοιχείο (ταυτότητα
Ιατρικού Συλλόγου ή σφραγίδα). Οι γηπεδούχες ομάδες αναλαμβάνουν την
υποχρέωση να υπάρχουν στη διάθεση των διαγωνιζομένων, μέσα πρώτων βοηθειών
και να μεριμνούν, απευθυνόμενοι σε αρμόδιο φορέα, για την παρουσία γιατρού κατά
την τέλεση των αγώνων.
Σε περίπτωση ασθένειας ή αδυναμίας έγκαιρης προσέλευσης του γιατρού, οι
γηπεδούχες ομάδες είναι υποχρεωμένες να μεριμνήσουν για την έγκαιρη
αντικατάστασή του.
Σε αντίθετη περίπτωση, ο αγώνας δε θα διεξάγεται με υπαιτιότητα της γηπεδούχου
ομάδας. Εάν διεξαχθεί, ο μεν διαιτητής παραπέμπεται για πειθαρχικό έλεγχο, η δε
γηπεδούχος ομάδα χάνει τον αγώνα με τέρματα 0-3 και της επιβάλλεται χρηματική
ποινή χιλίων (1.000) ευρώ.
Τα έξοδα των γιατρών επιβαρύνουν τις γηπεδούχες ομάδες.
Άρθρο 9 : Προπονητές
Όλες οι ομάδες που μετέχουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της Α΄ Κατηγορίας
Γυναικών υποχρεούνται να απασχολούν προπονητή ο οποίος να είναι κάτοχος :
α. Δελτίου Ταυτότητας προπονητή (τριετούς διάρκειας) σε ισχύ, σύμφωνα με τις
διατάξεις που αναγράφονται στα οικεία άρθρα του Κανονισμού Προπονητών
περιόδου 2019-2020.
β. Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή, το οποίο θα εκδίδεται από το Μητρώο
Προπονητών της ΕΠΟ.
Οι Φωτοτυπίες του Δελτίου Ταυτότητας και του Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή,
πρέπει να κοινοποιηθούν στην Επιτροπή, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την
έναρξη του πρωταθλήματος.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση του Δελτίου Πιστοποίησης το
οποίο είναι αναγκαίο για την άσκηση των καθηκόντων του προπονητή, είναι
αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Ε.Π.Ο. http://www.epo.gr/Default.aspx?a_id=42944)
Σε κάθε, τυχόν, αλλαγή προπονητή τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να κατατίθενται
στην Ε.Π.Ο. εντός δέκα πέντε (15) ημερών, διαφορετικά θα επιβάλλονται οι
προβλεπόμενες από τους κανονισμούς κυρώσεις.
Άρθρο 10 : Παρατηρητής Αγώνα
Ο Παρατηρητής Αγώνα θα ορίζεται από την Ένωση της γηπεδούχου ομάδας και θα
αποζημιώνεται από τις γηπεδούχες ομάδες. Στη περίπτωση των Αθηναϊκών ομάδων
οι οποίες δεν είναι μέλη της ΕΠΣ Αθηνών, τότε ο Παρατηρητής Αγώνα θα ορίζεται
από την ΕΠΣ Αθηνών.
Οι γηπεδούχες ομάδες θα πρέπει να καταβάλλουν οι ίδιες την αποζημίωση στον
Παρατηρητή πριν την έναρξη του αγώνα. Το ποσό της αποζημίωσης ορίζεται σε
είκοσι (20) ευρώ και η ΕΠΟ θα επιχορηγεί τις γηπεδούχες ομάδες με το ανωτέρω
ποσόν ανά αγώνα.
Άρθρο 11 : Οικονομικά Θέματα
Η Οικονομική Εγκύκλιος της Ε.Π.Ο. και οι όποιες σχετικές αποφάσεις της
Εκτελεστικής Επιτροπής/Ε.Π.Ο. αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
Προκήρυξης, την οποία και συμπληρώνουν.
Η οικονομική οργάνωση, διαχείριση και ο έλεγχος των αγώνων του Πρωταθλήματος
αυτού, ανήκουν στην τοπική, για κάθε γηπεδούχο ομάδα Ένωση, η οποία φροντίζει
για την εκτύπωση εισιτηρίων των αγώνων και την προώθηση τους στις γηπεδούχες
ομάδες. Η Ε.Π.Ο. παραιτείται του ποσοστού της υπέρ των Ε.Π.Σ. – Μελών της.
Έξοδα διαιτητών / Παρατηρητών διαιτησίας
Τα έξοδα διαιτησίας (διαιτητής, βοηθοί διαιτητές και παρατηρητής διαιτησίας) θα
καλύπτονται από τη γηπεδούχο ομάδα και θα πρέπει να τα καταβάλλει η ίδια πριν την
έναρξη του αγώνα.
Οι διαιτητές των αγώνων θα ορίζονται από τις κοντινότερες με την Ε.Π.Σ. της
γηπεδούχου ομάδας Ενώσεις και ο Παρατηρητής διαιτησίας από την Ένωση της
γηπεδούχου ομάδας.
Άρθρο 12 : Έπαθλο Πρωταθλήματος
Η ομάδα που θα καταλάβει βαθμολογικά την πρώτη (1η) θέση στο πίνακα
βαθμολογικής κατάταξης, θα ανακηρυχθεί πρωταθλήτρια ομάδα της Α΄ Κατηγορίας
Γυναικών. Οι ομάδες που θα καταλάβουν βαθμολογικά τη δεύτερη (2η) θέση και Τρίτη
(3η) θέση στο πίνακα βαθμολογικής κατάταξης, θα ανακηρυχθούν αντίστοιχα
δευτεραθλήτρια και τριταθλήτρια ομάδα της Α΄ Κατηγορίας Γυναικών.
Στη πρωταθλήτρια ομάδα θα απονεμηθεί ένα Κύπελλο και είκοσι πέντε (25) μετάλλια
για τις ποδοσφαιρίστριες και τον προπονητή τους.
Άρθρο 13 : Υποβιβασμός
Ο αριθμός των ομάδων που θα υποβιβασθούν στο πρωτάθλημα της Β΄ Κατηγορίας,
θα είναι ίσος με τον αριθμό των πρωταθλητριών ομάδων, των ομίλων του
πρωταθλήματος Β΄ Κατηγορίας και αυτός θα είναι τρεις (3) ομάδες εφόσον το
πρωτάθλημα της Β΄ κατηγορίας γίνει με τρεις (3) ομίλους και τέσσερις (4) ομάδες,
εφόσον το πρωτάθλημα της Β΄ κατηγορίας διεξαχθεί με τέσσερις (4) ομίλους
Ο ακριβής αριθμός των ομάδων του πρωταθλήματος της Α΄ Κατηγορίας που θα
υποβιβασθούν και των πρωταθλητριών ομάδων και ομίλων του πρωταθλήματος της
Β΄ Κατηγορίας, θα καθορισθεί μετά την υποβολή Δηλώσεων Συμμετοχής όλων των
ομάδων στη Β΄ Κατηγορία και τον καθορισμό των ομίλων.
Άρθρο 14 : Ραδιοτηλεοπτικά / Εμπορικά Δικαιώματα
Τα Ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα ανήκουν στις ομάδες και η διαδικασία παραχώρησής
τους στον οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο δικαιούχο φορέα, περιγράφεται στον ΚΑΠ.
Άρθρο 15: Τελική διάταξη
Για ότι δεν προβλέπεται από την Προκήρυξη αυτή, από τις διατάξεις των Κανονισμών
της Ε.Π.Ο. ή για οποιοδήποτε θέμα παρουσιαστεί και δεν καλύπτεται από τη
παρούσα Προκήρυξη θα αποφασίζει η Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. στο πλαίσιο
του Καταστατικού της και του ορθού και του δίκαιου.
Για την Ε.Π.Ο.
Ο Πρόεδρος Ο Εκτελεστικός Γραμματέας
Ευάγγελος Γραμμένος Αλέξανδρος Δέδες
Αθήνα 27/06/201

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα μας. Με την περιήγησή σας σε αυτή στην ιστοσελίδα συμφωνείτε με τη χρήση cookies. Δείτε όλες τις λεπτομέρειες τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις. ΔΕΧΟΜΑΙ ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ