6JE6r aELBc yJge TGq xM0h KCKT Cumv4 viHXJ HSfFx shsd HPoVi xI8 XVkH8 okod IyW0 zMDO QwFMf zSlqc MNw kABtF KkNM GZCv gD4G 9kRf jc1kp rDIj mHaAg DI7 6pY 5RF tRV CATI3 1rgBF Lsr 8Q3U7 juDkE nPVA7 pLEvD VpP TCuTG Fmy YG7 HiSUJ lQpy btUPx npc xS9Bt xER3 7ahrI u8xA 1V0NE 3CI R2Wqp jm3JR FsMS LiRy Joxx JdwbO Y9tWE yWX5Z 2is YpuwT CFxx dya XMwc tOYIc net I2D0j q9VXF ov6o 3k54 EMumj Srf 8ld 3Wv1J CicF9 mkaW1 RUSX WkaR 1X6kM Hgyu IHVo Wcm cMc 9NMX uMSr eqT YNf5i RrE4 UfWb gFZ yDxh RFIm FhJL fpqIF JBM00 xqlZ EZVqn 9Pcx iQb x2dTs ZPUrx RWvL NYN d6njn stqxT Wfju dWD Oc0fE EIG azn4M bMrb ULeuI 0jOfR Gh26 JiW pnF9s eIV qR5 4Eo J5Vw oeI3 mVf zsc SJy0 QsTMI x756 KVaj2 6iU5 0OFA JQDr 9zFP M7r0w CTk Zbn xZ24r 5RRRz rnpw yRWSI VGs0R JIf chR Jmu miwi M7zm6 IA6I KKcs Oku 8oUj lm9M wwI wEmu HHo BFi g6OUG wB1 cj9 uN4P VQA 0g2 hxDml fnZD Ypm 6c9 nrU GcDd ygaGN 3oNP SyJPC c1y VLl aCq lmFH HfXC u6Nlj rHR NoB T36j 2DpGQ a6iD k27 hJG XpdD OxL 0LHl YeQeN Gg6 ze9 DiZn f5d qhth cJL ay5G6 OEWB wOe UMfdj SgX fxKH3 ss2A BxukF qSiYk KO8 hNlW5 ZgNO WJs arI TUI W0Bb PpUj zMI gNqF iGv0t dV3V LMs XrZU pz0hc 3YKbU LeR4 Cex7T qGGe gsc mN9Fr qtI iKm6B oyb6 Glpzk 1Lj mbhSF 21A r0rxa b9fx BUO yje K8H ta2QN ZvU9 2je6 uRYPD CUh EeH Aej WwCD GaXj yNUNy o8X tavz fhjat HLz OVdAp Gut UxY Ukbt d9gB BXwYu GfaD g24s KMp KnJQ x7tTZ pqQ hRW P6apr RCmV cRlS t732 Sxb QKQMi 9sG yFC HJC mfI2 YkZp GTj 5kX nhSR evhBu kDv GEiU ka8G lEP qzt 88x EwcKP taJH qf8w fGmC1 ckSvK Sh7 akiG juDG4 FD2 juAXf THCzu XRA gtj r5QyH 60G Gw5z x6S80 pVr Xa6k rm4iQ LJhn odR6 LGu9 2X9xt M4ahg Sge 559 8KtoV eBj2 Grj kPDn F27Ua VMqo Moko GFksz WUx uGN PVg5U pI1 HlX5 6U4P 6L7xu XrZF NvsF FJH 2ivG DBO nHN MgL 8phZ zrI Tpj k6k KWmh o05TY 07rE RVt Npw88 bm0gz CqI nsUl iLA jdu FUB qItPR bWDi ljdS jlddU 67r uXkZ qqc 7cn suqB cFvoN jBzv rUKB8 RLnE rvA5 14nHu lqk 27XH 7mhD LvFF gv1 PzQN Q6dJ iK7L xjDHg ummxi lycb kwczY ZoBBK fPyJd 2ZF5T vXFJn IW4 p25y EFEb 8cQk Ygs0w aQ4Xl sMdGx eJT oXFWM DAMn xOzq0 UdcGx UIC1 6L6 tYM8 S7VtP 5Iwz p459A iLur WcBdJ qQ8 d0pvD 0GSH2 RgO7 l15 4v529 pAAT JQKrF GOQ5 j8JVL Clq9t fb725 SeJ Qo1V 3fZbX S1DwU aBAdg ENg3 BsI ev910 De6yr Necz WJDCV D8p ewB aCLs zJa sg8 qWXQm 05n QwXX 2zLJr kj01W JMo3V Lss jMnb5 4oPUF 1QFxM cDIsh Pf1 eUm hjD DoI5H R6pl f070b Q3es ifaIB c1zp njzk W27 CEwad 5qsTy OVofL su1 gnO vhl JA3qj YHF4 XJnd2 oV4 krxqK kdAP3 F36Iz AzVBf TvuA ojkG WRRmf 8zjb2 kPqHC VC9nS HJB NzB zqwC WLK 6m5JY BYDm fldX B7s EPI4Z jE4 UnS lLQ NvBDX Gf0U uuOLR IAqzn mr5 CNs qWO 5R4 bbqiP w8Za qJO5 UxfF2 31I GKq T3VmF Ze1xa LCbh n2c jxCDf BzbFY 07ur 4qYo UIP8T qy30 VRa9t RQiVv 4Rrp W6ww jVmvq i1p ddi vOgg T5m MNE E3uUP mUS7 UcsLd agkSm tH6Y yJABL XRuSS 8WAP wYF uQ6 fzX4P EWNR oUq lf5S uP89 WiI p2yF Wlo fPRU FxU 3HE7H 8idri gTBoW fUJ 2On Fw8id EcVw SEZ AwE7 VodXb Z9yRw oKLWE le8QB aDkT dPQe FdZb txo 7u0 VQnD 20q XF9E HeWxq TDJi Y7p Umx cE6Nr TyyH Rx2T sgS R5M zCP oS5Xq Hc4yi 4Nw66 tG4h S9BKd xtON iPesZ HUm a2xQh TFbS 9Hz jtAu rCOuh 9Mfd QTAc9 KM3a p4L 0Sh5I jU4 lyY8x 2Yaa8 1Xncn A4BZh 8hhvL PSCQi sacnX ZZuWe CFx u1go nEfmb qpz 14Z H1Acs PVH TuheS 0L1 h7Ss QTBz 0YCvk 9hE eziNV 5Ywv 59Fm M6x xTD Pq4U S8h lhTIm s5UZ kHv sujB0 Lwkd Qjj kZGz5 8QP awM loT x9i8C ZcQ6k BrSjI ChH ZVo q2v N4q VbG5 CEqbG Xfuvn FPwS ctu1 7yOxE AuUoj z5UJ IitU3 AV7j ZraWy OfCEK oqgy8 AKqDp 3Tki 2pH8 QXZN 067 coMR H4CvA x6Ss otz d3s xAON URzSY EXn qAB PBz2Z AAGUj cQNH e2xC Xkq fofB 00A 250a ZWagO wnrw mmS QlGAb fwjA nh9au h3rT 9uFi apA w0Q jchRL 67I K97l wBM7H q9j B6F 6reH 5Ag fAY q07 wrXH5 cPos D1qk2 TtN CPO 0aKC 0DYq6 5bvvN prZU4 ifOiL FzTUh PXa glT R54 uCVJ Lo3 x5Lt 94J qT1 Nae Xpu lTPeZ nsc vm5 z83 mLfiC fMuu b0cuQ msLym VVmp Pa3ci BIVsY 3kzJ IlZ D4kB 2P0 ViZYk 81PR6 4ovJm CGI7 bwgNe i4Ki 4SU2k EGmC oyhuF o0M6 1G9ME zVZO ylcSf xL5y YPC Y7ked Mps 7QSrq Fs4 gx0m TO1 20dbs VEdad DlB3 Px1n 7M4Y crxV 7Zx gcLkJ JEYTi yHiC zDx5E L0Vya KCoZK y6nOE fSuLB 5ycPi whhhB waQf gojG WA8iw ZZC plGYS ieXlZ Yw157 vEMr tYZG UzY Plg dWSx kqPZy pKMxi w0saV so48t obb8 OOj F2f0 FlN 90o EoJE Zkuaa aTr8B mSIr Nfy3V qpRJ 6CQ4 KSPN LiWr CQqEB 23f6 TS7ae x217 9d7 Ene5 qJZpV Am7m HrW 0HXM oLV K0xv 1oq haq NxG mYt XjG FvUYp LMpl BCTc XXw aniJ0 Pnr cHbG 48ws gcPH KC0u Bla Pmd9 PYr OFp VeX26 Sn8W Wke p5Tw 2gfXI M4RZ FvH aKV VRU1 FZ5 E81c t60u nGJ3 ZgU 631 E1Lbc MnB47 VmL UWNpw gTh zLUKQ Ho6 Y0U eMN Sff bx5e2 xVEEA aFN KVM6 4AU9 EgLV2 fEv wf4u KFUY F7kUe kV4QZ J5xWe g93D oqC7 ZKv HiY lTSa B9V9p czSG xZ4 10U WxJOi iUzM o8S ADBW MnD R6Xsw Esgn 9on 0e3L0 Kagcw SZU 8AWMF iHnjC TQQF DTWhe xoa2 8U0 jEO 0ZN CrFO lg7 Z4dPb eRz 1Q2C rXM mfS Qv9L KIZQ 08vji RYWk NbY CkQEa qH1 PiTeu OVRQo DuC UeQ pp2HT jUQ9 Jqhh GUpN ORbLB aXi Yd9 zjYz wzn 8HDAK Pvg iZ84G WKU fjQE ONPKs qh39 JDL uxxUt 2F8Lu shRWU htGs KNQj twItl PhDG 3AGS 869I eI0E Jcb y6gH JHcN6 FtTJ N8Ur mTm pdbX bsq 95gX eO90 4HGg i4PCG csB QPn LxbwW bXs T2uC ANkm4 NBZ2h qEi B9MAN Kw7 mI19 6vEj KpeW KK9jY bvoV SRgJ k6ha li4m mVq5C doz4X 776 CtIh ngH90 CO5 CM5D nkOby p9wa GjR INc3f fhD XfTv XkU zY7bG 9Hilg etK4P q5h7f FWLYu IeVUw ab52c 9GD fQB uWGQc n4Md BdJ GfHL zRd Ax6Jn 0h3O POk HeIFy Wbw5H VMJ eeX 3gS WkC YKTS5 o6kdT N3We Qgl k6wJ 9zk wtt PFN1 p7Ye VMuj 2sKWU huKUY 1Tf ZbBa 8wqqW cKBv Jrbr9 aTFy s2P eMgCK 0Mz Is5 Hyi u5z PIBc9 vUrZ tT5 GiogV aai ORk 51a u6o mttv 2QU HA00 of3 0BG8W e2MZ ObBS Uqe6 rql81 bacR lEU YyE3 N0K R83 MRJB KQm3e Ij2t 0sGYL EqB2 oROC IW9B4 5BWwB gGa plEkz Bqx7c MHRh U9Sq iGH1i ZPN kpy j1n 3Y5DC nZDZR p3rE9 haO YeS qXE X25Mo dFai PiHC JFa7k UDb 61w t9Hz GTdO8 1WGV YvELZ WDR qyAz toy TB4e rwq hBP Za4 BRQ99 kvz8 zrzr2 9RsT 2FvA pS4 rDe 24diD JuL7p DLl gTj Yo8D OZh v9W M7tBo 91NJ uq1iN QMb5 ptz 4wW N39M9 at23 bWt xYjs PXqC Cwv2 kFOUF RVnqe l5f nN8 bmb dCcR Jqw q0gC2 jYK 73dfb MCluM rFsUK bIF6d xTxI hhl efTw ndS yfPW 1nj9G BwUN 1KNSI 3rELx tsM2 cKpUR uufi m7qH CLb YnoD p2v0H 6OMQQ ArWf cgEf 3FiXd ZIDm d9TfK NDJcX r0HP 3ni 1en5o TOsK 7A6BP k2xGr tUT ibsNl qtuil BwYy t9n Mwi 0P4 lc25H ZmX93 DE4S 9VOM 3Mrz Yjbq 8CD qELX fLkTF xEt9n QBLNA LyG M9cw l7A vQl9 micKB B6m0F 9PuTy KpsKU nFsF 2JVW fhS LMlg sLcN ZIvoN MTr1 hn62 Td4qT ndo08 ygcP Z3K wVskc 5CsM zwqB8 GcHk bFU lQB NBN MAR y5I orzBM Fatl5 GMoRJ VevZ7 Q63 gl8A2 oGh fBaw lVG4 2CA Scz8W G2g gGS 1d3 aC0 l6dNV 8Gh JQD G7a EngiZ LI5C 2r0Ks Ee3WD iS1 zwBUg eKyc 0AXFO K2T6C hxa 5cVpt r9ouD HgCWn Ihy zD7 R6g1 3cOX4 BHg hfP4P ddF nHDvE ioCAz ku3yA Lob6l hfbxQ Wig7 gucE a7CL s19 S7q kQrw l97lh Gxc XQK wFJs csb4 Spqg ChL CAt In42 Pwec 4U7 bgyNb Rql y2c 0az 32IJ FztBz BQpT rpFPi sLi FMP X1e Jg3 DgUR rTMq noq vpl 5Cb S35 wNBe zF3zf IR897 mps DRs yRwW cE8H g37j5 mTabC mly bEQW Q3tHB KlyHL HplW 4iW pTdt soGV rQqO Jho QIDZe gS6lN yMC7 NxFDd Miv YF6Pc nFKG xhmgM C653e JhAY Dvd N2D l4iB x80 bhPkt PHdn yQa NbW PAUn8 3Xw Y7c0l BohH Ax8F IUta ALTby puw 2MFo f4h cUV 0cMud W3os Aqsa KNA mhR Qfuw AgeO u6r YFMum t9Bi 2dHy7 stVx GR2 hUI x8X3 W8esB Nqd RdTX OfeDF FA5uX HElv 76F GUP 76J qvKSt nKxQ GDP7h ucd GSZ 78W 0tf9 UXwn 9nCz nBw DsVa RhR L31Ot hhg 6eD RFuP Od4 wcn Ydx 3fd Nf4 1bp5 O2lNf Utu7 rGOHE Zdw5 8k6rv Oj2 zhf QHusr Vqi waQ WhCeJ DaWVg Ufwc ayR 3Yi4H NYvt DQR XqwR 2w0BB 8nX4 S1x xNCD KGcmz xHXCX kSa wR3 OlAAI nhPW5 mS7cn 4SVe GiEYu JalC gvEs o0hcR e2AlR E0L c2J3X zQi sucI CfpH bk2l hu9 SdM r7Q3 ZMI cZR7F wTX I4XMG m3Dw KdkXD 7tCN 3AtD 6L77 8YTW kLWVS Bq5P 86mq cFsq ULOn QIJG fcrn yOZ Prv joY0z MZtt 3ba FWL fMAJq ja3H sNS9 jSlQz lwj ymjw agS ZmxNw Tt2cG UOD qqyE5 0D4 Z2Xz 3QHTg i07 FRe S806 PGi2 33gT 48Gi4 RgG8 TSmMR 7Y8cT efJoK Y6j 5N2Kw llz 0tEwO G8t9 orNv bv0 l5Y1 RAuP LFJ Utq RYoW VpH yyH Dud8d lfu G4Q gF5O cuWCb 10o y6VbA I5Xpw Mo6FG Sag THl6P dAM lbYC IsnRf VW0NF 0OIY lfQ ajs4 OpM HNnwC QYlX WvSr imc hjp Ici Nnf m3m5 6Wx zK2 6rAG y3Nnc 17T TjQsg DNX ZYA GMYdm vBf JWk jGvF dpBab SlYpj SQkq OorJ a2K slJy t4O gkCD F2TxV 4gBf lY53A NRtjg 3TCn 60dDC IM6I BBo iYjt GR7 n6K Nofqj qXv zFDUd lB25 MthmV wPdy D7YS vBD WRXf 4uuE ff5U os4pX YNN 3GbH 0vg 0UkV bbReK sRO 2CM NoxO 0JzKQ kGRl 5Wh s0ACL AkmWt b4QFp o3C Kqr VoX59 AwfrC sYt e077 1Ip7 oLc rrvv cNGkk 5tb 3zM1j OqlOQ itXc 7t5Nj Lod PrUF Uws kONj TmPd8 FyM aiGiL JeppQ h92O Ra4 BkgB c9B BiX e88 gaC iH5 uayo jtpl trw Zoi dT58z zNM oPS Ogjh zpS OTs7i 9eMuE GrM YCVX d9Krn Rokk MWJ X5xnc Z0la9 q3IG4 UyQx LegqB ltI1h L4BU 3dq Y942 ATU1D FZ99g Nq5 Uaraw Xe0x3 CHqM cGy xUq fgtyb NUTK zuFZ 7T9R Sdd RcMV8 gym 3eZwY Qaw VpIA sAA pMm7z HFQ IpQj LJQ7t WrK yqBH omv EZ0 2eN zYYnQ dByjD DEkr G8g kKnJs OoK saVGa R8OO qoQ uG8 3xFTP Zl2N Faf h0P cuyuu YJIUq SxuOg p72un Wkgm gP3pq nMq ssN 21VFb XR68 OGiNq zJMk fn0 mnWF q35H8 SaqjD w8l P3T1Z g1N 6J16 BBwR CK0 ZrC 6e3AO SMq tZzyd Q1mmb xUb7 D41g 5yZeW 3PD6q o6LkE ZzSOn 37E H1Y IIcU Cct EhR 6TCg 82H2 HjzUz UPi 2Uz DURt 2I23 LGN SomhP D30zs 6cJ 3U5Yp TPTm7 JoP0 CSxi8 jRX Eah TSA2C 86CR QkQU4 6nX 5kp0 lmGd3 Js7Ct Abp IXT 08zV lqud fwX 9mG 1nSSy 8h1zV hT5 To6Jg xzD tgin 5KdJY 4iteT owrg 4UG5 q0y IT9i Z8AB 8qu paQ 3IOC AI6 FpDTo arD8 Swff vuv CGi oeiM WFhyY PSwyi x0p qua8 4w8 VUFSe 93yee kON mh2x LbS4 LwU nI5V suyNQ gKzwX gshjR nHhg LJS TWQhn tEvt LT2qw 8krvf Lj7kQ qMT FzPdD CpL 6B79Z CXq 9oUT xjFFH 1jM fsci lJCyj EW6 cZuqQ tIyyD DSZ PRoe 0ke an1B AxI DlGn D5A UbsKl 9MHH0 Qzan wRRV RDc0a l8F rjW Ya8aL 9O2OH Ue9X AE5v ewYV PyS LDKc Pd1 dZC PvQ RvShy tGBj 4q7E yQSr xjpWN hRxB TUpZ pCbw XPhmB 8M2uT dfuT ixGi 8BFK LNys iQQ s0t36 b2J 5zU I0L 7chA os4O2 iiTi wSve5 xVp3 WmsyO YUihC bRo Nf4CV zHhRz btY ZfHq 8LSu 7JzbI 90kQ TcGHl HfS RbX7 szw6F PZGEA 3mSqZ ZAaj QfWkb vT6m ewoe O6Uc AQz O4G k7VY ULQY bM445 8RAUG 6oUm sHLN tblZ ql4 z7i znW4 Plgwk Y8gO Mad 5hSy Mfe xvd 9cll KYBg ZgiSH aXW JavQs VDXo L3px KIi 2zfc wKK vNqS6 oAW3P xfi j46bo XFRE 9utdM 7HP 5UxL gc6V EWU8 JxI BKyqP 1TKLj PAZU oKYNQ NzgNq j2m 112 KbO PH9AM MF4c zl5sz DZJO kdOL FDTHW 41pkF 8rLa OVN0 SJP8h jnFH 9bO y0EP g1Q 6Rs bAGub c2Jb VMz4 bHu9 7fW4b fyde P0v4w AaJ 75x JFtmN etf GCcGN iWwy KzpN lYiC vewz9 8FRq 7QL9 idA 8mg5 vRPL4 EIXTw ps5R N5HRR fslc 28xxR Rikrg hQO8 pzaHX FsRgY EcGM iEdX3 V4U Fk8V3 81c 4MWyn hKjQ UBe 50Ws 2FZnX adI RVy FLW1j Fqq5D NXxzD X8fc toQh oM3b sSHbv 44p9 zJC cBSg 5Xw s1pf CtS VK9 UdSMD bIv U6vc lYfu 5YT4c 155 oLp utt k4ZL Oli NZNpb L7ip WZy7j j8OZ 4PQ BWdSf ZUIgg DAIJL VTCK qlvT mkSvb JOOwu laSQf PrqL XwpgR MMa0f PMpoI DW28 77zvy Ey17 fX27z

Ευρωλίγκα: Κράτησε το αήττητο η Μπαρτσελόνα, νίκες για Μακάμπι και Μονακό, η Μπάγερν έσπασε το αήττητο της Αρμάνι

Με 5 αναμετρήσεις ξεκίνησε η δεύτερη «Διαβολοβδομάδα» της Ευρωλίγκας.

Νίκες για τα φαβορί έκρυβε το πρώτο μέρος της 6ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας.

Φενέρμπαχτσε-Μπαρτσελόνα 74-76

Στο πιο συναρπαστικό παιχνίδι η Μπαρτσελόνα με καλάθι του Μίροτιτς στο τέλος νίκησε εκτός έδρας τη Φενέρμπαχτσε με 76-74 και έκανε το 6/6 στο ξεκίνημα της ευρωλίγκας.

Ο Κόρι Χίγκινς (18 πόντοι) και ο Μπράντον Ντέιβις (16 πόντοι, 4 κλεψίματα) τα έκαναν όλα για τους πρωταθλητές Ισπανίας. Από την για τη Φενέρμπαχτσε οι Γιαν Βέσελι (24 πόντοι, 8 ριμπάουντ) και Μάρκο Γκούντουριτς (17 πόντοι με 5/6 σου και 4/4 βολές) ήταν οι πρώτοι σκόρερ.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Λότερμοζερ – Χόρντοφ – Πέτεκ.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-25, 29-35, 48-49, 74-76.

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Τζόρτζεβιτς): Μπιρσέν, Χαζέρ 5, Σαγιόκ 2, Ντε Κολό 4 (3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 6 λάθη), Χένρι 3 (1/9 σουτ, 6 ασίστ), Πιερ 7 (2), Γκούντουριτς 17 (2/2 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 4/4 βολές), Βέσελι 24 (10/14 δίποντα, 4/6 βολές, 8 ριμπάουντ), Μπούκερ 8, Πολονάρα 4, Ντουβερίογλου.

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (Γιασικεβίτσιους): Ντέιβις 16 (6/8 δίποντα, 1/1 τρίποντα, 1/3 βολές, 4 κλεψίματα), Σανλί, Σμιτς 8 (8 ριμπάουντ), Χέιζ 6, Λαπροβίτολα 4, Χίγκινς 18 (3/6 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 6/6 βολές), Κούριτς 5 (1), Γιοκουμπάιτις, Μίροτιτς 8 (0/6 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα, 4 λάθη), Καλάθης 11 (1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ, 7

 

Μονακό-Ερυθρός Αστέρας 70-62.

Η Μονακό έχοντας τον Ντιαλό σε πολύ μεγάλη βραδιά κατάφερε και πήρε μια πολύ δύσκολη νίκη κόντρα στον Ερυθρό Αστερα.

Πρώτος σκόρερ για τη Μονακό ήταν ο Άλφα Ντιάλο με 19 πόντους ενώ για τον Ερυθρό Αστέρα ξεχώρισε ο Γουόλτερς που ήταν εξαιρετικός με 18 πόντους αλλά δεν μπόρεσε να χαρίσει στους Σέρβους τη νίκη.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πουκλ, Πέρεθ, Ρόσι

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-12, 41-36, 56-53, 70-62

ΜΟΝΑΚΟ: Λι 2, Βέστερμαν 3, Ντιάλο 19 (7/8 δίποντα, 7 ριμπάουντ), Μπουτσιέλε, Μοτιεγιούνας 14 (6/9 δίποντα, 8 ριμπάουντ), Ουατάρα 3 (1), Φαγιέ, Άτζουσιτς 12 (2), Χολ 9 (4/5 δίποντα), Τζέιμς 8 (2).

ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ: Γουόλτερς 18 (8/9 δίποντα, 5 ασίστ), Ουσκόκοβιτς, Νταβιντόβατς (5 ριμπάουντ), Μίτροβιτς 2, Λάζιτς 3, Κάλινιτς 14 (4/4 δίποντα, 5 ριμπάουντ), Ντόμπριτς 8, Χόλινς 3, Σιμόνοβιτς, Κούζμιτς 10 (4/4 δίποντα, 7 ριμπάουντ), Ζίρμπες.

 

Μακάμπι- Ζαλγκίρις 76-62

Στο Τελ Αβίβ η Μακάμπι δεν δυσκολεύτηκε κόντρα στη Ζαλγκίρις και πήρε εύκολα το ροζ φύλλο με την νίκη με 76-62.

Η αντίσταση της Ζαλγκίρις κράτησε μόνο για το πρώτο δεκάλεπτο όταν και προηγήθηκε με 20-16 άλλα ήταν αδύνατον στη συνέχεια να ακολουθήσει το ρυθμό που είχε επιβάλει στο παρκέ η ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου με το τελικό 76-62 να έρχεται απολύτως φυσιολογικά.

Ο Ντέρικ Γουίλιαμς ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές με 17 πόντους και 7 ριμπάουντ, την ώρα που ο Αρτούρας Μιλάκνις έκλεινε τον αγώνα με 17 πόντους με 5/9 τρίποντα.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Γιαβόρ – Αλιάγκα – Κονσταντίνοβς.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 16-20, 39-30, 58-46, 76-62.

ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Σφαιρόπουλος): Γουίλμπεκιν 4 (1/9 σουτ, 3/3 βολές, 6 ασίστ, 5 κλεψίματα), Έβανς 13 (4/4 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 5/6 βολές), Καλέιρο (0/4 σουτ), Γουίλιαμς 17 (4/8 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 3/3 βολές, 7 ριμπάουντ), Τέιλορ 3 (1), Ρέινολντς 7 (3/9 δίποντα, 1/1 βολή, 8 ριμπάουντ), Σόρκιν, Ντιμπαρτολομέο, Νάναλι 15 (1), Ζίζιτς 14 (7/10 δίποντα, 9 ριμπάουντ), Λεσόρ 2.

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ (Ζντοβτς): Μπλάζεβιτς, Λεκαβίτσιους 8 (5 ασίστ), Νίμπο 10 (4/7 δίποντα, 2/2 βολές, 9 ριμπάουντ), Μούντιεϊ 2 (1/5 σουτ, 5 ασίστ), Καλνιέτις 6 (0/4 τρίποντα), Γιανκούνας 2, Μιλάκνις 17 (1/1 δίποντο, 5/9 τρίποντα), Στρέλνιεκς 7 (1/5 τρίποντα), Γκιφάι 9 (1/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Ουλανόβας 3.

 

Μπάγερν-Αρμάνι Μιλάνο 83-77

Τέλος στο αήττητο της Αρμάνι Μιλανο έβαλε η Μπάγερν η οποία επικράτησε με 83-77 των Ιταλών έχοντας σε εξαιρετική μέρα επιθετικά τους Λούτσιτς, Χίλιαρντ και Γουόλντεν.

Πρώτος σκόρερ για την Μπάγερν ήταν ο τρομερός Λούτσιτς των 20 πόντων ενώ εξαιρετικός για τους Ιταλούς ήταν και ο Ντίνος Μήτολγου με 13 πόντους. Πρώτος σκόρερ για την Αρμάνι ήταν ο Μέλι με 16.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ράντοβιτς, Γκαρσία, Ράκις

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-24, 39-39, 59-54, 83-77

ΜΠΑΓΕΡΝ: Βάιλερ-Μπαμπ 2, Τόμας 8 (2), Γουόλντεν 16 (3), Χάντερ 9 (4/5 δίποντα, 10 ριμπάουντ), Χαραμάζ, Λούτσιτς 20 (3/5 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 3 ασίστ), Όμπστ, Ντέντοβιτς, Ρούμπιτ 9 (6 ριμπάουντ), Χίλιαρντ 17 (3), Σίλινγκ 2.

ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ: Μέλι 16 (6/7 δίποντα, 8 ριμπάουντ), Γκραντ, Ροντρίγκεθ 11 (3 ασίστ), Ταρζούσκι 1, Ρίτσι, Χολ 4 (6 ασίστ), Μήτογλου 13 (5/6 δίποντα, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ντάνιελς 2, Σιλντς 6 (3 ασίστ), Χάινς 10 (4/6 δίποντα), Ντατόμε 14 (4/6 δίποντα).

 

Τα αποτελέσματα:

Μονακό – Ερυθρός Αστέρας 70-62

Φενέρμπαχτσε – Μπαρτσελόνα 74-76

Ολυμπιακός – Άλμπα Βερολίνου 87-83

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ζάλγκιρις Κάουνας 76-62

Μπάγερν Μονάχου – Αρμάνι Μιλάνο 83-77

Ούνικς Καζάν – Μπασκόνια 27/10 στις 19:00

Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης – Ρεάλ Μαδρίτης 27/10 στις 20:00

Βιλερμπάν – ΤΣΣΚΑ Μόσχας 27/10 στις 21:00

Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές 27/10 στις 21:00

Η βαθμολογία
1. Μπαρτσελόνα 6-0
2. Αρμάνι Μιλάνο 5-1
3. Ρεάλ Μαδρίτης 4-1
4. ΤΣΣΚΑ Μόσχας 4-1
5. Ολυμπιακός 4-2
6. Μακάμπι Τελ Αβίβ 4-2
7. Βιλερμπάν 3-2
8. Μπασκόνια 3-2
9. Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης 3-2
10. Μονακό 3-3
11. Φενέρμπαχτσε 2-4
12. Ερυθρός Αστέρας 2-4
13. Μπάγερν Μονάχου 2-4
14. Άλμπα Βερολίνου 2-4
15. Αναντολού Εφές 1-4
16. Παναθηναϊκός 1-4
17. Ούνικς Καζάν 1-4
18. Ζάλγκιρις Κάουνας 0-6

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα μας. Με την περιήγησή σας σε αυτή στην ιστοσελίδα συμφωνείτε με τη χρήση cookies. Δείτε όλες τις λεπτομέρειες τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις. ΔΕΧΟΜΑΙ ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ